atəşincövlan


atəşincövlan
f.ə. 1) od içində gəzən; 2) m. isti; 3) m. sürətlə, yeyin gedən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.